Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015

Utworzono dnia 14.02.2014
Klasy I szkół podstawowych

Terminy:

28 luty – 24 marca 2014 r. Składanie dokumentów

25 marca – 26 marca 2014 r. Rekrutacja

27 marca 2014 r. Ogłoszenie listy przyjętych

27 marca – 25 kwietnia 2014 r. Rekrutacja uzupełniająca

Kryteria dot. dzieci spoza obwodu:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Dyrektor Szkoły ustalił kryteria dodatkowe naboru dot. kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:

1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego szkoły – 10 pkt;

2. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole – 10 pkt;

3. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym – 8 pkt; 

4. Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 8 pkt;

5. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

6. Wielodzietność rodziny kandydata – 6 pkt;

7. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 4 pkt; 

8. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt;

9. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt;

10. Dziecko pracownika szkół suwalskich – 2 pkt.

Formularz zgłoszeniowy


 

Wymagane dokumenty:

 

    Świadectwo ukończenia szkoły (oddziału przedszkolnego). Oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w szkole przez rodzeństwo kandydata. Zaświadczenie obojga rodziców o zatrudnieniu/studiowaniu w systemie dziennym. Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w miejscu znajdującym się w obwodzie szkoły. Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata (babci, dziadka) wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w szkole suwalskiej.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny