Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

Obiady

                  

Opłatę za obiady za miesiąc październik należy wpłacić najpóźniej


do dnia 28.09.2020 r.

 

obiady – miesiąc PAŹDZIERNIK 2020 r.

105,00 ZŁ

(21 dni  x 5,00 zł)

w dniu 14.X.br. obiady nie będą wydawane

* * * * * * *
NR KONTA: indywidualne konto wygenerowane dla dziecka


Szkoła Podstawowa nr 9
im. Włodzimierza Puchalskiego ul. ks. Hamerszmita 11
w Suwałkach

W tytule prosimy o podanie: imię i nazwisko dziecka,


klasa, miesiąc

                       

 

      UWAGA !

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Informujemy , że od 1 września 2020r.   wpłaty za obiady uczniów będą przyjmowane tylko na indywidualne rachunki bankowe.
Prosimy rodziców o zdeklarowanie czy od września dzieci będą jadły obiady w stołówce szkolnej.
Karta zgłoszenia

Jest to niezbędne do nadania numeru bankowego każdemu uczniowi.
Prosimy nie dokonywać wpłat na stary rachunek bankowy.

 

 

 

 

Regulamin korzystania z obiadów

 

1.  Zapisy na obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły.
     Zgłoszenia dokonują rodzice lub  opiekunowie ucznia, wypełniając druk  KARTĘ ZGŁOSZENIA                      UCZNIA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.
2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i podawana do wiadomości  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w zakładce  „obiady”
3. Koszt jednego posiłku wynosi 5 zł.
Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do końca  miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał ze stołówki szkolnej.
W przypadku braku zaksięgowania środków, dziecko zostanie wypisane z obiadów.
Wyjątek stanowią opłaty za miesiące:
wrzesień (wpłata powinna być na indywidualnym koncie ucznia do 5 września).
styczeń ( z uwagi na okres rozliczeniowy nie dokonuje się wpłaty w grudniu, a dopiero w styczniu, przy czym wpłata na indywidualnym koncie powinna być do 5 stycznia).
4. Opłaty za obiady będą dokonywane na indywidualne konto bankowe ucznia, które zostanie udostępnione po zapisaniu się na obiady w sekretariacie szkoły.
5. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się licząc od następnego dnia po zgłoszeniu. Nadpłata wynikająca z usprawiedliwionej nieobecności zostanie rozliczona w następnym miesiącu na poczet przyszłych wpłat lub nastąpi zwrot na konto rodziców.
 6. Warunkiem uwzględnienia  odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka – odwołanie  obiadów na określony czas:
- poinformowanie  osobiści w sekretariacie szkoły
- telefonicznie nr tel. 87 5665753
7. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście do sekretariatu szkoły najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąca.
8. Obiady wydawane są w godz. 11.30-13.45
     11.30 – 11.50  klasy  I – III
    11.50 – 13.45 korzystają wszyscy uprawnieni.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4